Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο επισκέφθηκαν  ο Πρόεδρος της «Νέας  Πορείας Νέας Ελλάδας» Γιάννος Γραμματίδης και ο Αντιπρόεδρός της Χάρης Αναστασιάδης. Ο κύριος Γραμματίδης έθεσε υπόψιν του κ. Προέδρου την ανάληψη των καθηκόντων του εκτελεστικού Αντιπροέδρου από τον Χάρη Αναστασιάδη, στα πλαίσια του σχεδιασμού των μελλοντικών δράσεων του Κόμματος.