Με απόφαση του Προέδρου του κόμματος «Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα», Γιάννου Γραμματίδη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2.8 του Καταστατικού, στον μέχρι σήμερα υπεύθυνο Φορολογικής & Δημοσιονομικής Πολιτικής Χάρη Αναστασιάδη αποδίδεται η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του κόμματος.

Στον Αντιπρόεδρο Χ. Αναστασιάδη ανατίθενται όλες οι δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες του Προέδρου του κόμματος, αυτού απουσιάζοντος ή κωλυομένου, όπως αυτές πηγάζουν από το Καταστατικό.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δηλώνουν την αμέριστη στήριξη τους στον νέο Αντιπρόεδρο και εύχονται κάθε επιτυχία στις προσπάθειες του για την ευόδωση των στόχων και της αποστολής του Κόμματος.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Κολλινιάτης