Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή. Πτυχιούχος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Πρόεδρος της «Ένωσης Ελλήνων Παιδαγωγών». Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Α/θμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι μέλος Συμβουλίων επιλογής στελεχών Α/θμιας Εκπαίδευσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ειδικός Συνεργάτης για θέματα Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Πολιτικό γραφείο του Υπουργού Παιδείας. Εθνικός Συντονιστής και Εθνικός Εισηγητής του ΥΠΕΠΘ για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Έχει διατελέσει Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. Είναι Υπεύθυνος δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος συγγραφής διδακτικών βιβλίων και λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι Συντονιστής της Επιτροπής για τη δημιουργία εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στην Α/θμια Εκπαίδευση. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης βιβλίων Γλώσσας και Φυσικής για το Δημοτικό σχολείο. Πρόεδρος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Π.Δ. που αφορούσε τα Σχολεία Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων. Έχει μεγάλη συμμετοχή ως μέλος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Μέλος της Ένωσης Σχολικών Συμβούλων. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φιλολόγων. Μέλος της Εταιρείας Ελληνοευρωπαϊκών Μελετών. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε Επιστημονικές Μελέτες.