Είναι απόφοιτος του “Saint George Commercial College” στην Αθήνα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις, Οργάνωση και Γραμματειακή Υποστήριξη. Εξειδικεύτηκε στο “Pitman College”, στο Λονδίνο, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Δημόσιες Σχέσεις. Έχει εργαστεί ως Στέλεχος Επιχειρήσεων σε χημικές βιομηχανίες, ναυτιλιακές εταιρίες και τράπεζες. Δραστηριοποιείται ως Γενική Γραμματέας του Ελληνοσλοβανικού Επιμελητηρίου. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Πρώην Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Νέστορος. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χώρας.