Είναι απόφοιτος του «London Polytechnic” στον τομέα των Ναυτιλιακών. Δραστηριοποιείται στον τομέα των Επιχειρήσεων. CEO στην εταιρία Force LTD Shipping-Int’nal Transports and Logistics Services. Μέτοχος κατά 95% σε εταιρία που εκμεταλλεύεται Super Markets. Έχει διατελέσει για πολλαπλά έτη Διευθυντικό Στέλεχος της Ναυτιλιακής εταιρίας VENTOURIS LINES.